Prosimy o uważne zapoznanie się:

1. W niniejszym dokumencie zawarto istotne informacje dotyczące warunków (zwanych dalej „Regulaminem”) dostępu i korzystania z tej strony internetowej, udostępnionej pod adresem: www.imaios.com (zwanej dalej „Stroną"), które obowiązują w relacjach pomiędzy spółką publikująca Stronę oraz wszystkimi jej użytkownikami (zwanymi dalej „Użytkownikiem").

2. Z niniejszej Strony można korzystać wyłącznie w celach informacyjnych. Jest ona, jako taka, przeznaczona dla doświadczonych specjalistów ds. opieki zdrowotnej oraz osób, które podjęły już proces szkolenia, niezależny względem Strony, z zamiarem dołączenia do grona profesjonalistów. Osoby, które znajdują się w innej sytuacji, proszone są uprzejmie o opuszczenie tej Strony z uwagi na fakt, że nie jest ona dla nich przeznaczona.

Niniejsza Strona w żaden sposób nie może odpowiadać na pytania o charakterze medycznym dotyczące ogółu społeczeństwa. Nie ma ona służyć zastąpieniu relacji pomiędzy pacjentem a sprawującym nad nim opiekę specjalistą ds. opieki medycznej ani zastąpieniu wydania przez niego orzeczenia medycznego.

Zasadniczo zachęcamy, aby zawsze zwracać się do swojego lekarza rodzinnego po poradę przed udaniem się na strony internetowe zawierające treści medyczne w celu konsultacji.

3. Wejście na Stronę oraz uzyskanie dostępu do zawartej na niej treści albo korzystanie z usług oferowanych na Stronie oznacza, że w pełni i bez zastrzeżeń akceptują Państwo podane dalej warunki Regulaminu i bez względu na to, czy zajmują się Państwo medycyną w wymiarze zawodowym, czy też nie, wyrażają Państwo zgodę na związanie warunkami tego Regulaminu na czas nieokreślony. Regulamin ten uwzględnia różne ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności, jak również klauzulę określającą jurysdykcję, której podlega rozstrzyganie sporów.

Wejście na Stronę oznacza zapoznanie się z obowiązującym „Regulaminem Ochrony Prywatności i Danych” Wydawcy, który jest dostępny pod tym adresem. [https://www.imaios.com/pl/Firma/Regulamin-dostepu-i-korzystania-ze-strony-i-polityce-prywatnosci-i-ochrony-danych/Polityce-prywatnosci-i-ochrony-danych] oraz z dowolnej podstrony Strony. Zobowiązują się Państwo do niezgłaszania zastrzeżeń do „Regulaminu Ochrony Prywatności i Danych” wprowadzonego przez Wydawcę.

4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia; w sposób systematyczny zwracamy na to uwagę osób wchodzących na Stronę przy pomocy linku dostępnego ze wszystkich podstron Strony. Prosimy zatem o regularne weryfikowanie swojej znajomości Regulaminu oraz jego aktualizacji.

W przypadku braku akceptacji dla wszystkich lub niektórych warunków niniejszego Regulaminu uprzejmie prosimy o niekorzystanie ze Strony oraz opuszczenie jej.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje wyłącznie przy wchodzeniu i korzystaniu ze Strony; nie wpływa na zmianę warunków żadnego innego porozumienia, jakie może Państwa łączyć z Wydawcą.

Regulamin dostępu i korzystania ze strony i polityce prywatności i ochrony danych

Mieszkańcy USA : Terms of use - Privacy policy

Inni : REGULAMIN DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY - Polityce prywatności i ochrony danych