Blaszka boczna - Lamina lateralis

Zdjęcia

Opis

The lateral pterygoid plate is broad, thin, and everted; itslateral surface forms part of the medial wall of the infratemporal fossa, and gives attachment to the Pterygoideus externus; its medial surface forms part of the pterygoid fossa, and gives attachment to the Pterygoideus internus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Wyrostek skrzydłowaty > Blaszka boczna

Tłumaczenia