Blaszka sitowa - Lamina cribrosa

Zdjęcia

Opis

The cribriform plate is received into the ethmoidal notch of the frontal bone and roofs in the nasal cavities.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sitowie; Kość sitowa > Blaszka sitowa

Tłumaczenia