Blaszka wewnętrzna - Lamina interna

Zdjęcia

Opis

Inner layer of the cranial bones, thin, dense, and brittle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sklepienie > Blaszka wewnętrzna

Tłumaczenia