Błona międzykostna - Membrana interossea

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Stawy > Połączenie kostne > Połączenie ścisłe > Połączenie włókniste > Błona międzykostna

Tłumaczenia