Bruzda brudkowo-wargowa - Sulcus mentolabialis

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice głowy > Okolica twarzowa > Bruzda brudkowo-wargowa

Tłumaczenia