Bruzda dla nerwu łokciowego - Sulcus nervi ulnaris

Zdjęcia

Opis

Groove for ulnar nerve is a groove on the back of the medial epicondyle where the ulnar nerve runs.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kość ramienna > Nadkłykieć przyśrodkowy > Bruzda dla nerwu łokciowego

Tłumaczenia