Bruzda kanału nerwu skalistego mniejszego - Sulcus nervi petrosi minoris

Zdjęcia

Opis

Groove on the anterior surface of petrous part located anterior to the hiatus for lesser petrosal nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia przednia Części skalistej > Bruzda kanału nerwu skalistego mniejszego

Tłumaczenia