Bruzda lemieszowo-pochwowa - Sulcus vomerovaginalis

Zdjęcia

Opis

The Vomerovaginal groove is located at the base of the pterygoid process. It forms with the vomer the vomerovaginal canal.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Wyrostek pochwowy > Bruzda lemieszowo-pochwowa

Tłumaczenia