Bruzda napowiekowa - Sulcus suprapalpebralis

Zdjęcia

Opis

The suprapalpebral sulcus is the groove (or hollow) located superior to the upper eyelid and inferior to the supraciliary ridge.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice głowy > Okolica twarzowa > Bruzda napowiekowa

Tłumaczenia