Bruzda nerwu skalistego większego - Sulcus nervi petrosi majoris

Zdjęcia

Opis

The groove for greater petrosal nerve is a shallow groove, sometimes double, leading lateralward and backward to an oblique opening, for the passage of the greater superficial petrosal nerve and the petrosal branch of the middle meningeal artery.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia przednia Części skalistej > Bruzda nerwu skalistego większego

Tłumaczenia