Bruzda ścięgna zginacza palucha długiego - Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi

Zdjęcia

Opis

The posterior surface of the talus is narrow, and traversed by a groove (Groove for tendon of flexor hallucis longus) running obliquely downward and medialward, and transmitting the tendon of the Flexor hallucis longus. Lateral to the groove is a prominent tubercle, the posterior process, to which the posterior talofibular ligament is attached; this process is sometimes separated from the rest of the talus, and is then known as the os trigonum. Medial to the groove is a second smaller tubercle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość skokowa > Trzon kości skokowej > Wyrostek tylny > Bruzda ścięgna zginacza palucha długiego

Tłumaczenia