Bruzda sitowa - Sulcus ethmoidalis

Zdjęcia

Opis

On the inner surface of nasal bone, groove for the passage of a branch of the nasociliary nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość nosowa > Bruzda sitowa

Tłumaczenia