Bruzda zatoki esicy - Sulcus sinus sigmoidei

Zdjęcia

Opis

Groove for transverse sinus begins before the sigmoid sinus entering the jugular forame


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Bruzda zatoki esicy

Tłumaczenia