Bruzda zatoki esowatej - Sulcus sinus sigmoidei

Zdjęcia

Opis

Groove for Sigmoid Sinus is a groove in the posterior cranial fossa.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość ciemieniowa > Powierzchnia wewnętrzna > Bruzda zatoki esowatej

Tłumaczenia