Bruzda zatoki poprzecznej - Sulcus sinus transversi

Zdjęcia

Opis

Transverse grooves, one on either side, extend from the internal occipital protuberance to the lateral angles of the bone; those grooves accommodate the transverse sinuses, and their prominent margins give attachment to the tentorium cerebelli.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Bruzda zatoki poprzecznej

Tłumaczenia