Bruzda zatoki skalistej dolnej - Sulcus sinus petrosi inferioris

Zdjęcia

Opis

Groove for inferior petrosal sinus on inner surface of occipital bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Część podstawna > Bruzda zatoki skalistej dolnej

Tłumaczenia