Bruzda zatoki skalistej dolnej - Sulcus sinus petrosi inferioris

Zdjęcia

Opis

The inferior petrosal sulcus is the groove containing the inferior petrosal sinus. The inferior petrosal sulcus is formed by the junction of the petrous part of the temporal bone of the skull with the basilar part of the occipital bone. It begins in the postero-inferior part of the cavernous sinus, and, passing through the anterior part of the jugular foramen, ends in the superior bulb of the internal jugular vein.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Podstawa czaszki > Wewnętrzna powierzchnia podstawy czaszki > Dół tylny czaszki > Bruzda zatoki skalistej dolnej

Tłumaczenia