Bruzda zatoki skalistej dolnej - Sulcus sinus petrosi inferioris

Zdjęcia

Opis

The groove for inferior petrosal sinus is a channel on the posterior border of petrous part of temporal bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Granica tylna Części skalistej > Bruzda zatoki skalistej dolnej

Tłumaczenia