Bruzda zatoki skalistej górnej - Sulcus sinus petrosi superioris

Zdjęcia

Opis

The superior border of petrous part, the longest, is grooved for the superior petrosal sinus, and gives attachment to the tentorium cerebelli; at its medial extremity is a notch, in which the trigeminal nerve lies.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Brzeg górny Części skalistej > Bruzda zatoki skalistej górnej

Tłumaczenia