Bruzdy tętnicze - Sulci arteriosi

Zdjęcia

Opis

Grooves for middle meningeal artery and its branches present on the inner wall of cranial bones.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sklepienie > Blaszka wewnętrzna > Bruzdy tętnicze

Tłumaczenia