Bruzdy żylne - Sulci venosi

Zdjęcia

Opis

Grooves for meningeal veins present on the inner wall of cranial bones.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sklepienie > Blaszka wewnętrzna > Bruzdy żylne

Tłumaczenia