Bruździe kości piętowej - Sulcus calcanei

Zdjęcia

Opis

On the superior surface of the calcaneus, the posterior calcaneal articular surface is bounded anteriorly by a deep depression which is continued backward and medialward in the form of a groove, the calcaneal sulcus. In the articulated foot this sulcus lies below a similar one on the under surface of the talus, and the two form a canal (sinus tarsi) for the lodgement of the interosseous talocalcaneal ligament.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość piętowa > Bruździe kości piętowej

Tłumaczenia