Brze międzykostny - Margo interosseus

Zdjęcia

Opis

The interosseous crest or lateral border is thin and prominent, especially its central part, and gives attachment to the interosseous membrane; it commences above in front of the fibular articular facet, and bifurcates below, to form the boundaries of a triangular rough surface, for the attachment of the interosseous ligament connecting the tibia and fibula.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość piszczelowa > Trzon kości piszczelowej > Brze międzykostny

Tłumaczenia