Brzeg boczny - Margo lateralis

Zdjęcia

Opis

Lateral margin o the orbit is formed by zygomatic and sphenoid


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Oczodół > Jama oczodołowa > Brzeg oczodołowy > Brzeg boczny

Tłumaczenia