Brzeg jarzmowy - Margo zygomaticus

Zdjęcia

Opis

The zygomatic margin is a sharp edge, which forms the lower boundary of the superior orbital fissure, and laterally with the serrated margin for articulation with the zygomatic bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Skrzydło większe > Brzeg jarzmowy

Tłumaczenia