Brzeg łzowy - Margo lacrimalis

Zdjęcia

Opis

The lacrimal margin is the border of the of the maxilla articulated with lacrimal bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Szczęka > Trzon szczęki > Powierzchnia nosowa > Rowek łzowy > Brzeg łzowy

Tłumaczenia