Brzeg nadoczodołowy - Margo supraorbitalis

Zdjęcia

Opis

Beneath each superciliary arch is a curved and prominent margin, the supraorbital margin, which forms the upper boundary of the base of the orbit, and separates the squama from the orbital portion of the bone. The lateral part of this margin is sharp and prominent, affording to the eye, in that situation, considerable protection from injury; the medial part is rounded.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość czołowa > Część płaskonabłonkowa > Powierzchnia zewnętrzna > Brzeg nadoczodołowy

Tłumaczenia