Brzeg podoczodołowy - Margo infraorbitalis

Zdjęcia

Opis

The infraorbital margin is the maxillar part of the margin of the orbit. It is continuous medially with the frontal process, and laterally with the zyogmatic process.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Szczęka > Trzon szczęki > Brzeg podoczodołowy

Tłumaczenia