Brzeg podoczodołowy - Margo infraorbitalis

Zdjęcia

Opis

The infraorbital margin is the lower margin of the eye socket. It consists of the zygomatic bone and the maxilla, on which it separates the anterior and the orbital surface of the body of the maxilla. It is an attachment for the levator labii superioris muscle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Oczodół > Jama oczodołowa > Brzeg oczodołowy > Brzeg podoczodołowy

Tłumaczenia