Brzeg potyliczny - Margo occipitalis

Zdjęcia

Opis

The occipital margin is the border of petrous part of temporal bone articulating with the occipital bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Brzeg potyliczny

Tłumaczenia