Brzeg przedni - Margo anterior

Zdjęcia

Opis

The anterior crest or border, the most prominent of the three, commences above at the tuberosity, and ends below at the anterior margin of the medial malleolus. It is sinuous and prominent in the upper two-thirds of its extent, but smooth and rounded below; it gives attachment to the deep fascia of the leg.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość piszczelowa > Trzon kości piszczelowej > Brzeg przedni

Tłumaczenia