Brzeg przedni - Margo anterior

Zdjęcia

Opis

The anterior border (volar border) begins above at the prominent medial angle of the coronoid process, and ends below in front of the styloid process. Its upper part, well-defined, and its middle portion, smooth and rounded, give origin to the Flexor digitorum profundus; its lower fourth serves for the origin of the Pronator quadratus. This border separates the volar from the medial surface.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kość łokciowa > Trzon kości łokciowej > Brzeg przedni

Tłumaczenia