Brzeg przyśrodkowy - Margo medialis

Zdjęcia

Opis

Medial margin of the orbit is formed by frontal, lacrimal and ethmoid


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Oczodół > Jama oczodołowa > Brzeg oczodołowy > Brzeg przyśrodkowy

Tłumaczenia