Część klinowata lemiesza - Pars cuneiformis vomeris

Zdjęcia

Opis

The cuneiform part of vomer is the triangular-shaped and anterior part of vomer.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Lemiesz > Część klinowata lemiesza

Tłumaczenia