Część wolna kończyny dolnej - Pars libera membri inferioris

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

Lower limb excluding the pelvic girdle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej

Tłumaczenia