Dół dwubrzuścowy - Fossa digastrica

Zdjęcia

Opis

The digastric fossa is an oval depression for the attachment of the anterior belly of the Digastricus, below the mental spines, on internal surface of body of manidble, on either side of the middle line.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Trzon żuchwy > Dół dwubrzuścowy

Tłumaczenia