Dół kostki bocznej - Fossa malleoli lateralis

Zdjęcia

Opis

Behind and beneath the articular surface is a rough depression, the malleolar fossa, which gives attachment to the posterior talofibular ligament.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość strzałkowa > Kostka boczna > Dół kostki bocznej

Tłumaczenia