Dół móżdżkowy - Fossa cerebellaris

Zdjęcia

Opis

Cerebellar fossa is a depression on the inner surface of occipital bone for the cerebellum.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Dół móżdżkowy

Tłumaczenia