Dół nadgrzebieniowy - Fossa supraspinata

Zdjęcia

Opis

The supraspinatous fossa, the smaller of the two, is concave, smooth, and broader at its vertebral than at its humeral end; its medial two-thirds give origin to the Supraspinatus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Obręcz końcyny górnej > Bark > Powierzchnia tylna > Dół nadgrzebieniowy

Tłumaczenia