Dół nadobojczykowy mniejszy - Fossa supraclavicularis major

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice szyi > Okolica szyi tylna; trójkąt tylny > Dół nadobojczykowy mniejszy

Tłumaczenia