Dół podłukowy - Fossa subarcuata

Zdjęcia

Opis

The subarcuate fossa is a depression above and between the internal acoustic opening and the opening of vestibular canaliculs. It is an irregular depression which lodges a process of the dura mater and transmits a small vein; in the infant this depression is represented by a large fossa which extends backward as a blind tunnel under the superior semicircular canal.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia tylna Części skalistej > Dół podłukowy

Tłumaczenia