Dół przysadki - Fossa hypophysialis

Zdjęcia

Opis

Behind the chiasmatic groove is an elevation, the tuberculum sellæ; and still more posteriorly, a deep depression, the sella turcica, the deepest part of which lodges the hypophysis cerebri and is known as the fossa hypohysial (fossa hypophyseos).


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Trzon kości klinowej > Siodło tureckie > Dół przysadki

Tłumaczenia