Dół skrzydłowy - Fossa pterygoidea

Zdjęcia

Opis

The two plates of pterygoid process diverge behind and enclose between them a V-shaped fossa, the pterygoid fossa, which contains the Pterygoideus internus and Tensor veli palatini.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Dół skrzydłowy

Tłumaczenia