Dół woreczka łzowego - Fossa sacci lacrimalis

Zdjęcia

Opis

A smooth, more deeply concave depression on the lacrimal bone, which forms the medial wall of the orbital cavity, in which the lacrimal sac that drains into the nasolacrimal duct is located,


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Oczodół > Ściana przyśrodkowa > Dół woreczka łzowego

Tłumaczenia