Dół wyrostka dziobastego - Fossa coronoidea

Zdjęcia

Opis

Above the front part of the trochlea is a small depression, the coronoid fossa, which receives the coronoid process of the ulna during flexion of the forearm.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kość ramienna > Kłykieć kości naramiennej > Dół wyrostka dziobastego

Tłumaczenia