Dołeczki ziarenkowe - Foveolae granulares

Pacchionian

Zdjęcia

Opis

Pits or depressions on the inner wall of the calvarium produced by the arachnoid villi (Pacchioni).


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sklepienie > Blaszka wewnętrzna > Dołeczki ziarenkowe

Tłumaczenia