Dołek głowy kości udowej - Fovea capitis femoris

Zdjęcia

Opis

The fovea for ligament of head is an ovoid depression which is situated a little below and behind the center of the head of femur, and gives attachment to the ligamentum teres.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość udowa > Głowa > Dołek głowy kości udowej

Tłumaczenia