Dołek gruczołu łzowego - Fossa glandulae lacrimalis

Zdjęcia

Opis

Shallow depression under cover of the zygomatic process for the lacrimal gland.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość czołowa > Część oczodołowa > Powierzchnia oczodołowa > Dołek gruczołu łzowego

Tłumaczenia