Dołek nadprzewodowy - Foveola suprameatica; Foveola suprameatalis

Macewen's

Zdjęcia

Opis

The suprameatal triangle (Macewen, mastoid fossa) is an area between the posterior wall of the external acoustic meatus and the posterior root of the zygomatic process. In this area, an instrument may be pushed into the tympanic antrum.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część płaskonabłonkowa > Wyrostek jarzmowy > Dołek nadprzewodowy

Tłumaczenia